Μιχάλης Σαπλαούρας

Σκηνογράφος - Ενδυματολόγος
Εργογραφία
Σκηνογράφος (14)
Βοηθός σκηνογράφου (7)
Ενδυματολόγος (6)