Μιχάλης Σαπλαούρας

Σκηνογράφος - Ενδυματολόγος

Εργογραφία
Σκηνογράφος (14)
Βοηθός σκηνογράφου (7)
Ενδυματολόγος (6)