Μυρτώ Κοσμοπούλου

Ενδυματολόγος - Σκηνογράφος

Εργογραφία
Ενδυματολόγος (6)
Σκηνογράφος (6)
Βοηθός ενδυματολόγου (5)
Βοηθός σκηνογράφου (3)
Σκηνικά αντικείμενα / μάσκες (1)