Μυρτώ Κοσμοπούλου

Ενδυματολόγος - Σκηνογράφος
Βοηθός ενδυματολόγου (5)
Ενδυματολόγος (5)
Σκηνογράφος (5)
Βοηθός σκηνογράφου (3)