Μυρτώ Λάμπρου

Σκηνογράφος

Εργογραφία
Βοηθός σκηνογράφου (10)
Σκηνογράφος (9)