Όλγα Μπρούμα

Σκηνογράφος - Ενδυματολόγος

Θεατρικές παραστάσεις αυτήν την περίοδο: Η μηχανή του Τούρινγκ
Εργογραφία
Σκηνογράφος (16)
Ενδυματολόγος (9)
Video (4)
Βοηθός ενδυματολόγου (1)
Βοηθός σκηνογράφου (1)