Ορέστης Τρίκας

Ηθοποιός

Θεατρικές παραστάσεις αυτήν την περίοδο: Καπετάν Μιχάλης
Εργογραφία
Ηθοποιός (20)
Φιλική συμμετοχή (2)