Παντελής Φλατσούσης

Σκηνοθέτης - Συγγραφέας

Εργογραφία
Σκηνοθέτης (8)
Βοηθός σκηνοθέτη (3)
Μετάφραση (2)
Συγγραφέας (2)
Δραματουργική ανάλυση (1)
Ηθοποιός (1)
Σύλληψη/Ιδέα (1)