Παντελής Φλατσούσης

Σκηνοθέτης - Συγγραφέας
Εθνικό Ντεφιλέ
Trailer 00:40
Εργογραφία
Σκηνοθέτης (11)
Βοηθός σκηνοθέτη (3)
Συγγραφέας (3)
Μετάφραση (2)
Σύλληψη/Ιδέα (2)
Δραματουργική ανάλυση (1)
Ηθοποιός (1)