Παντελής Φλατσούσης

Σκηνοθέτης

Θεατρικές παραστάσεις αυτήν την περίοδο: Λάθος χώρα
Εργογραφία