Παντελής Καναράκης

Ηθοποιός - Χορογράφος

Ξενοδοχείον ο Παράδεισος
Trailer 00:26
Εργογραφία