Παρασκευή Λυπημένου


Θεατρικές παραστάσεις αυτήν την περίοδο: Belle Equipe
Εργογραφία
Βοηθός σκηνοθέτη (13)
Φιλική συμμετοχή (1)