Πάτροκλος Σκαφίδας

Φωτογράφος

Θεατρικές παραστάσεις αυτήν την περίοδο: Ερωτόκριτος
Φαύστα - Τραγούδια για την Οικογένεια
Trailer 00:32
Εργογραφία
Φωτογράφος (172)
Video (29)
Trailer (11)
Επιμέλεια κίνησης (1)