Πρόδρομος Τσινικόρης

Σκηνοθέτης - Συγγραφέας

Εργογραφία
Σκηνοθέτης (5)
Συγγραφέας (5)
Ηθοποιός (4)
Δραματουργική ανάλυση (1)
Σύλληψη/Ιδέα (1)