Ρουμπίνη Μοσχοχωρίτη

Σκηνοθέτις - Δραματουργός

Trivia 1
Είναι σκηνοθέτις και βασική εκπρόσωπος της Ομάδας Anima
Εργογραφία