Σάββας Πασχαλίδης

Σκηνογράφος - Ενδυματολόγος

Θεατρικές παραστάσεις αυτήν την περίοδο: Βαβυλωνία
Εργογραφία