Σεμίνα Παπαλεξανδροπούλου

Μηχανικός ήχου
Εργογραφία
Φωτισμοί (47)
Σχεδιασμός ήχου / Ηχοληψία (3)
Βοηθός φωτιστή (2)