Σεμίνα Παπαλεξανδροπούλου

Μηχανικός ήχου

Θεατρικές παραστάσεις αυτήν την περίοδο: 170 τετραγωνικά (Moonwalk)
Εργογραφία
Φωτισμοί (43)
Σχεδιασμός ήχου / Ηχοληψία (3)