Σεμίνα Παπαλεξανδροπούλου

Μηχανικός ήχου

Θεατρικές παραστάσεις αυτήν την περίοδο: Μακριά από παιδιά
Εργογραφία
Φωτισμοί (44)
Σχεδιασμός ήχου / Ηχοληψία (3)