Σοφία Μαραθάκη

Ηθοποιός - Σκηνοθέτις

Εργογραφία
Ηθοποιός (17)
Σκηνοθέτης (14)
Συγγραφέας (1)
Σύλληψη/Ιδέα (1)
Φιλική συμμετοχή (1)