Σοφία Πάσχου

Σκηνοθέτης

Θεατρικές παραστάσεις αυτήν την περίοδο: MUTE
Εργογραφία
Σκηνοθέτης (18)
Επιμέλεια κίνησης (15)
Ηθοποιός (1)