Σοφία Πάσχου

Σκηνοθέτης
Εργογραφία
Επιμέλεια κίνησης (22)
Σκηνοθέτης (21)
Ηθοποιός (1)
Σύλληψη/Ιδέα (1)