Σοφοκλής

Συγγραφέας

Θεατρικές παραστάσεις αυτήν την περίοδο: Αντιγόνη
Εργογραφία
Συγγραφέας (53)