Σοφοκλής

Συγγραφέας

Θεατρικές παραστάσεις αυτήν την περίοδο: Αντιγόνη (εκδοχή β')
Εργογραφία
Συγγραφέας (47)