Στάθης Σταμουλακάτος

Ηθοποιός
Quotes 2
“Κάνω μια δουλειά που από πολλούς θεωρείται δουλειά σε γαλέρα”
Trivia 2
Είναι παντρεμένος εδώ και είκοσι χρόνια
Εργογραφία
Ηθοποιός (22)