Στέφανος Παπατρέχας

Ηθοποιός - Σκηνοθέτης
Πασού
Trailer 00:52
Εργογραφία
Ηθοποιός (21)
Σκηνοθέτης (7)
Συγγραφέας (7)
Σύλληψη/Ιδέα (1)