Θάλεια Γρίβα

Σκηνοθέτις - Ηθοποιός
Βοηθός σκηνοθέτη (8)
Σκηνοθέτης (4)
Ηθοποιός (3)
Σύλληψη/Ιδέα (1)