Θάλεια Μέλισσα

Σκηνογράφος

Θεατρικές παραστάσεις αυτήν την περίοδο: Ερωτόκριτος
Εργογραφία
Σκηνογράφος (21)
Βοηθός σκηνογράφου (14)