Θάλεια Μέλισσα

Σκηνογράφος

Θεατρικές παραστάσεις αυτήν την περίοδο: Ερωτόκριτος
Εργογραφία
Σκηνογράφος (29)
Βοηθός σκηνογράφου (14)