Θοδωρής Γκόνης

Σκηνοθέτης
Videos
Trailer 01:25
Σκηνοθέτης (11)
Δραματουργική ανάλυση (3)
Συγγραφέας (1)
Σύλληψη/Ιδέα (1)