Τίνα Τζόκα

Σκηνογράφος - Ενδυματολόγος
Σκηνογράφος (35)
Ενδυματολόγος (28)
Βοηθός σκηνογράφου (9)
Βοηθός ενδυματολόγου (3)