Τίνα Τζόκα

Σκηνογράφος - Ενδυματολόγος

Εργογραφία
Σκηνογράφος (36)
Ενδυματολόγος (28)
Βοηθός σκηνογράφου (9)
Βοηθός ενδυματολόγου (3)