Τίνα Τζόκα

Σκηνογράφος - Ενδυματολόγος
Σκηνογράφος (33)
Ενδυματολόγος (27)
Βοηθός σκηνογράφου (7)
Βοηθός ενδυματολόγου (3)