Χριστίνα Φωτεινάκη

Χορογράφος

Θεατρικές παραστάσεις αυτήν την περίοδο: Οι 12 ένορκοι
Εργογραφία
Επιμέλεια κίνησης (24)
Χορογράφος (14)