Χρήστος Δήμας

Σκηνοθέτης - Συγγραφέας

Εργογραφία
Video (18)
Σκηνοθέτης (5)
Trailer (2)
Συγγραφέας (2)
Μουσική επιμέλεια (1)