Χρήστος Παπαδόπουλος

Ηθοποιός - Χορογράφος
Εργογραφία
Επιμέλεια κίνησης (18)
Ηθοποιός (14)
Χορογράφος (6)
Μουσική (5)
Σκηνοθέτης (4)
Μουσική επιμέλεια (1)
Μουσικοί επί σκηνής (1)
Συγγραφέας (1)
Σύλληψη/Ιδέα (1)
Χορευτής (1)