Χρήστος Σαπουντζής

Ηθοποιός

Θεατρικές παραστάσεις αυτήν την περίοδο: ΜΟΤΕΛ
Εργογραφία
Ηθοποιός (23)
Ακούγεται η φωνή (1)
Σκηνογράφος (1)