Χρήστος Τριπόδης

Ηθοποιός - Σκηνοθέτης
Ο Πέτρος και ο Λύκος
Trailer 00:16
Εργογραφία
Ηθοποιός (9)
Σκηνοθέτης (3)
Διασκευή (2)
Βοηθός σκηνοθέτη (1)
Καλλιτεχνική επιμέλεια (1)
Προώθηση (1)