Ζήσης Ρούμπος

Ηθοποιός - Συγγραφέας

Εργογραφία
Ηθοποιός (19)
Συγγραφέας (2)
Σκηνοθέτης (1)
Σύλληψη/Ιδέα (1)
Διασκευή (1)