Ζωή Μολυβδά-Φαμέλη

Σκηνογράφος - Ενδυματολόγος
Εργογραφία
Σκηνογράφος (26)
Φωτισμοί (26)
Ενδυματολόγος (10)
Βοηθός ενδυματολόγου (1)
Καλλιτεχνική επιμέλεια (1)