Αλέγια Παπαγεωργίου

Σκηνογράφος - Ενδυματολόγος

Εργογραφία
Βοηθός σκηνογράφου (8)
Σκηνογράφος (8)
Βοηθός ενδυματολόγου (4)
Ενδυματολόγος (4)
Φωτισμοί (1)