Αλέγια Παπαγεωργίου

Σκηνογράφος - Ενδυματολόγος
Εργογραφία
Βοηθός σκηνογράφου (11)
Σκηνογράφος (10)
Βοηθός ενδυματολόγου (7)
Ενδυματολόγος (5)
Φωτισμοί (1)