Αλέξιος Φουσέκης

Ηθοποιός - Χορευτής

Θεατρικές παραστάσεις αυτήν την περίοδο: Τρεις ψηλές γυναίκες
Εργογραφία