Αστέριος Πελτέκης

Ηθοποιός
Trivia 1
Τον Μάρτιο του 2022 ανέλαβε τη θέση του καλλιτεχνικού διεθυντή του ΚΘΒΕ
Εργογραφία
Ηθοποιός (19)
Σκηνοθέτης (1)
Φιλική συμμετοχή (1)