Βασίλης Μπαρμπαρίγος

Ενδυματολόγος - Σκηνογράφος
Εργογραφία
Ενδυματολόγος (13)
Σκηνογράφος (7)
Βοηθός σκηνογράφου (1)