Δάφνη Παπαϊωάννου

Σκηνογράφος - Ενδυματολόγος

Εργογραφία
Βοηθός σκηνογράφου (6)
Σκηνογράφος (4)
Βοηθός ενδυματολόγου (3)
Ενδυματολόγος (2)