Δημήτρης Χαλούλος

Μηχανικός ήχου - Φωτογράφος

Εργογραφία
Φωτισμοί (4)
Σχεδιασμός ήχου / Ηχοληψία (3)
Βοηθός σκηνοθέτη (2)
Φωτογράφος (2)
Μουσική (1)