Δήμητρα Γιοβάνη

Ενδυματολόγος - Σκηνογράφος

Εργογραφία
Σκηνικά αντικείμενα / μάσκες (6)
Ενδυματολόγος (5)
Σκηνογράφος (3)
Βοηθός ενδυματολόγου (1)
Βοηθός σκηνογράφου (1)