Ελίνα Μαντίδη

Δραματουργός

Εργογραφία
Βοηθός σκηνοθέτη (6)
Δραματουργική ανάλυση (4)
Διασκευή (1)
Σκηνοθέτης (1)