Έλλη Εμπεδοκλή

Σκηνογράφος - Ενδυματολόγος
Εργογραφία
Σκηνογράφος (16)
Ενδυματολόγος (13)
Βοηθός ενδυματολόγου (4)
Βοηθός σκηνογράφου (3)