Ευανθία Σωφρονίδου

Ηθοποιός
Εργογραφία
Ηθοποιός (11)
Επιμέλεια κίνησης (4)
Βοηθός σκηνοθέτη (2)