Γιάννης Καράμπαμπας

Ηθοποιός

Quotes 2
“Πρέπει να βρεθούμε, να ισορροπήσουμε και να βρούμε στόχο”
Εργογραφία