Γιάννης Καράμπαμπας

Ηθοποιός
Quotes 2
“Πρέπει να βρεθούμε, να ισορροπήσουμε και να βρούμε στόχο”
Εργογραφία