Γρηγόρης Μπαλλάς

Ηθοποιός

Θεατρικές παραστάσεις αυτήν την περίοδο: Και εφύτευσεν ο θεός παράδεισον
Εργογραφία