Κατερίνα Κωνσταντινάκου

Δραματουργός
Εργογραφία
Δραματουργική ανάλυση (8)
Σύμβουλος δραματουργίας (4)
Διασκευή (1)
Σύλληψη/Ιδέα (1)