Κάτια Γκουλιώνη

Ηθοποιός
Πολυξένη Μια ιστορία από την Πόλη Trailer
Trailer 01:34
Quotes 4
“Η τέχνη μπορεί να σε κάνει και χειρότερο άνθρωπο, μπορεί να σε αφήσει και στα ίδια, αναλόγως πόσο αφήνεις να σε αγγίξει κάτι που βιώνεις στην τέχνη. Γιατί μπορεί να μην είσαι δεκτικός στο να περάσει η ίαση που μπορεί να προσφέρει η τέχνη”
Trivia 1
Mια αποτυχία της στο νηπιαγωγείο στάθηκε αρκετή για να της ανοίξει την πόρτα της υποκριτικής
Εργογραφία