Κωνσταντίνος Γεωργαλής

Ηθοποιός

Θεατρικές παραστάσεις αυτήν την περίοδο: Ερωτόκριτος
Μεγάλες Προσδοκίες
Trailer 00:31
Εργογραφία
Ηθοποιός (17)