Ομάδα Μικρός Νότος

Μουσικός - Μουσικός

Ο Ραφτάκος των λέξεων από την ομάδα Μικρός Νότος
Trailer 00:31
Εργογραφία
Παραγωγή (9)
Μουσικοί επί σκηνής (7)
Μουσική (2)
Σκηνοθέτης (1)
Συγγραφέας (1)