Πάρης Μαντόπουλος

Χορογράφος - Σκηνοθέτης

Θεατρικές παραστάσεις αυτήν την περίοδο: ΜΟΤΕΛ
Εργογραφία
Επιμέλεια κίνησης (9)
Χορογράφος (6)
Σκηνοθέτης (5)
Μουσική επιμέλεια (3)
Διασκευή (2)
Συγγραφέας (1)
Σχεδιασμός ήχου / Ηχοληψία (1)