Σιμόν Μποφίς


Εργογραφία
Διεύθυνση Φωτογραφίας (1)