Στέλλα Ψαρουδάκη

Ηθοποιός
Quotes
“Θεωρώ πως το θέατρο οφείλει να είναι επίκαιρο, να εμπνέεται απ´ όσα συμβαίνουν, να θέτει ερωτήματα πάνω σ’ αυτά και να φανερώνει διαφορετικές οπτικές πάνω στο εκάστοτε θέμα”
Εργογραφία