Θανάσης Ακοκκαλίδης

Ηθοποιός - Σκηνοθέτης

Εργογραφία
Ηθοποιός (8)
Επιμέλεια κίνησης (5)
Σκηνοθέτης (3)
Σύλληψη/Ιδέα (2)